GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Misyon-Vizyon

Misyon

Binlerce yıldır Anadolu topraklarında hüküm sürmüş birçok medeniyetten günümüze miras kalmış Anadolu mutfağının uluslararası standartlara uygun bir kalitede ve dünya çapında yaygınlaşmasını sağlayacak yönetici şeflerini yetiştirmektir.

Vizyon

Anadolu mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarına hâkim dünya çapında bilinen ve aranan yönetici şeflerin yetiştirildiği öncü ve lider bir bölüm olmaktır.

Değerlerimiz

Toplum ve Medeniyet Odaklı

Araştırma Temelli

Uluslararası

Girişimci

Yenilikçi

Hedeflerimiz

Bölümümüz akademik personel ve öğrencilerinin bilimsel ve etik değerlere bağlı kalarak eğitim-öğretim programlarını takip etmesini sağlamak.

Türk ve dünya mutfaklarıyla ilgili teorik bilginin yanı sıra uygulama ve araştırmalara dayalı somut ve ekonomik değeri olan ürünler ortaya koymak.

Türkiye turizminin bütün yıla ve ülkeye yayılmasına önemli düzeyde katkıda bulunacak gastronomi turizminin gelişmesini sağlamak.

Müstakil ve konaklama işletmeleri bünyesinde bulunan yiyecek-içecek işletmeleriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde olmak.

İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye atacak gıdaların üretilmesi ve tüketilmesini önlemek amacıyla STK, özel sektör ve kamu idareleri ile eşgüdüm içerisinde hareket etmek.

Geçmişten günümüze yemeğin insan ve toplum için önemini kavrayarak, yemeğin toplumsal kimliğin inşasındaki yerini analiz etmek.

Anadolu mutfağının unutulmasını önlemek.

Anadolu ve Türk Mutfağına özgü tariflerin uluslararası standartlarda reçetelendirilmesini sağlamak.

Günümüz beslenme sorunlarına çözüm üretmek.

Gastronomi turizmi odağında destinasyon pazarlama stratejilerini geliştirmek.

Sağlıklı ve dengeli beslenme için toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak.